Brigáda

V dňoch 29.03.- 01.04.2021 sa uskutoční brigáda v areáli MŠ. Na úpravu, vyčistenie školskej záhrady potrebujeme aj Vašu pomoc. Brigáda bude prebiehať denne od 8.00 hod. – 16.30 hod., aby sa mohli pracujúci rodičia zapojiť do brigády, posunuli sme dňa…

Zápis detí do MŠ

Termín a podmienky zápisu detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje spôsob a možnosti podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022. Termín podávania žiadostí:    3.5.2021          4.5.2021                       5.5.2021 Spôsob podávania…

Oznam – 2%

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám prejavovali podporu poukázaním svojich finančných prostriedkov vo forme 2% dane z príjmu. Žiaľ, v tomto roku to nebude možné. Nepodarilo sa nám z dôvodu epidemiologickej situácie vybaviť včas potrebné dokumenty.

Oznam

Dňa 24.3.2021 o 15:30 hod. sa uskutoční online rodičovské združenie  pre rodičov prípravkárov, ktorí chcú poradiť so zápisom dieťaťa do ZŠ. Môžete si pripraviť aj otázky ohľadom školskej spôsobilosti, ktoré Vám bude môcť zodpovedať psychologička Mgr. Martina Molnárová. Podrobnejšie info ohľadom…

Dôležitý oznam

Dňom 01.04.2021 sa mení výška školného z pôvodných 15/50€ na jednotnú sumu pre každé dieťa 20€/mesačne. Školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré z dôvodu epidemiologickej situácie nenavštevuje MŠ, ani za dieťa, ktoré ku dňu 31.08. dovŕšilo 5 rokov. Rodičovský príspevok…

Obnovenie prevádzky

Prevádzka školy bude obnovená dňa 15.3.2021 (pondelok) v čase od 6:30 do 16:30 hod. za sprísnených hygienických opatrení (RF – dieťa s akýmkoľvek náznakom choroby bude z MŠ vylúčené).Prevádzka je spustená pre deti zamestnaných rodičov, ktorí nemajú možnosť pracovať z…

Aktivity pre deti

Milí rodičia, v čase keď sme nútení zostať doma, ponúkame Vám prostredníctvom zriadeného  mailového účtu aktivity určené pre deti, podľa jednotlivých tried. Dúfame, že Vám pomôžu vyplniť ich voľný čas. chrobacikoviapm4@gmail.com heslo: chrobacikovia4

Prerušenie prevádzky

Po zhodnotení aktuálnej situácie a po konzultácii s RÚVZ ostáva naša škola od 8.3.2021 v režime prerušenia prevádzky do odvolania.  Dôvodom je  vysoký výskyt chorobnosti detí (aj rodinných príslušníkov) a pracovníkov školy na COVID-19. Obnovenie prevádzky školy závisí od aktuálneho stavu a poklesu chorobnosti….

Oznam

Keďže sa prípady koronavírusu objavili v oboch skupinách detí, ktoré navštevovali MŠ od 15.2. do 19.2.2021, žiadame rodičov všetkých detí (aj bezpríznakových), aby kontaktovali svojho pediatra a informovali ho o ukončení karantény dňom 5.3.2021. Potvrdenie od lekára predložia po návrate…