Podľa rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa vzťahuje na všetky druhy škôl, okrem materských škôl. Znamená to, že materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb…

Jesenné prázdniny

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 budú jesenné prázdniny v termínoch /MŠ nebude v prevádzke/: 30.10.2020/piatok/ a 2.11.2020/pondelok/ 6.11.2020/piatok/ a 9.11.2020/pondelok/.

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia nového usmernenia k postupu škôl pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, posúvame termín realizácie krúžkovej činnosti. O novom termíne budete včas informovaní.