Školné – zmena

Vážení rodičia, dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Zmenu a pôvodné VZN nájdete na:  VZN: 237. O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov…

Vianočná besiedka

Milí rodičia, pozývame Vás na Vianočnú besiedku dňa 20.12.2023 /streda/ o 16.00 hod. Gymnázium Park mládeže 5, /zadný vchod od Vodárenskej ulice/. Tešíme sa na Vás.