Anglický jazyk

Krúžok anglického jazyka v 2. polroku 2016/17 sa začína 14.02.2017/utorok/. Hodiny budú vždy utorok a v stredu. skupina 15.30 hod. skupina 16.00 hod.

Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční: 2.5.2017 od 07:00 do 17:00 hod. 3.5.2017 od 08:00 do 14:00 hod. 4.5.2017 od 07:00 do 13:00 hod. Postup podávania prihlášky: Rodič alebo právny zástupca dieťaťa doručí prihlášku potvrdenú lekárom do…

Karneval

Karneval  našej škole 10.2.2017 /piatok/ v dopoludňajších hodinách. Prosíme rodičov, aby deti obliekli do masiek pri príchode do školy ráno a tak ich odniesli do triedy.