Pozor zmena!!!

Pri nástupe detí do materskej školy po celoplošnom testovaní vyžaduje Materská škola od zákonného zástupcu preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č.16/2020 ÚVZ SR. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní…