Dôležitý oznam!

Dôležitý oznam! Na základe rozhodnutia odboru Hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach bude prerušená prevádzka Materskej školyPark mládeže 4, od 31.01.2017 do 03.02.2017. Prevádzka začne riadne v pondelok 06.02.2017.