Oznámenie ŠJ

Školská jedáleň pri MŠ PARK MLÁDEŽE 4, KOŠICE Stravná jednotka od 01.09.2019 ===================================== Desiata : 0,36 € Obed : 0,85 € Olovrant : 0,24 € SPOLU : 1,45 € ============================ PRÍPRAVKA TRIEDA – doplatok 0,25 € / mesiac PRÍPRAVKA ŠTÁTNA…

Oznámenie

Vážení rodičia, v školskom roku 2019/2020 nie je potrebné nosiť hygienické potreby.

Rodičovské združenie

Dňa 27.08.2019 /utorok/ o 15.30 hod. sa uskutoční informatívne rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí.