Rozlúčka predškolákov

Dňa 30.06.2020 /utorok/ o 15.30 hod. sa predškoláci našej materskej školy, /ktorí odchádzajú do ZŚ/ rozlúčia spolu s pani učiteľkami a ich rodičmi so školou.

Oznam – Rozhodnutia

V dňoch 15.06.2020 /pondelok/ v čase 8.00 hod. – 15.00 hod. 16.06.2020 /utorok/ 8.00 hod. – 16.00 hod. 18.06.2020 /štvrtok/ 8.00 hod. – 15.00 hod. si môžete v kancelárii riaditeľky MŠ osobne vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ. Rodičia,…