Oznámenie

V súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 1.02. – 5.02.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Oznámenie

Vstup do budovy MŠ V zmysle §1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14 podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára…

Oznámenie

V súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 25.1. – 29.1.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Oznámenie

V súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 18.1. – 22.1.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Oznámenie

MŠ bude otvorená dňa 11.1. – 15. 1.2021 pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Záujem o MŠ v danom termíne hláste na mobil riaditeľky školy : 0907900131. Každá ďalšia…