Zdravotný stav dieťaťa

Dôležitý oznam! Vážení rodičia, po zvážení Vašich návrhov na zvýšenie prevencie ochrany zdravia detí v MŠ, sme sa rozhodli doplniť školský poriadok školy MŠ nasledovne: Článok 3 – Preberanie detí sa dopĺňa o bod: Postup pri nerešpektovaní upozornenia na nežiaduci zdravotný stav…

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 20.09.2017 /streda/ o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie, na ktoré pozývame všetkých rodičov. Triedne rodičovské združenia II. III. a IV. triedy sa uskutočnia v triedach po skončení plenárneho rodičovského združenia.