Letné prázdniny

RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021. Znamená to, že náhradné MŠ budú k dispozícii počas zátvoru domovskej školy nasledovne. Náhradné materské školy v čase…

Diskotéka

Diskotéka s ujom Ľubom 11.06.2021/piatok/ od 15.30 hod. do 16.30 hod. Žiadame rodičov, aby počas akcie nevstupovali na školský dvor. Kto potrebuje môže si svoje dieťa vyzdvihnúť.

Oznam – Rozhodnutia

Dňom 07.06.2021 začíname posielať doporučene rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ. Najneskôr do 15.06.2021 by ste mali obdržať odpoveď na Vašu žiadosť.

Letné prázdniny

Z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení v školách a školských zariadeniach sa oddelenie školstva MMK obrátilo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ohľadom zabezpečenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v čase letných prázdnin. Na základe odporúčania RÚVZ budú materské…