Letné prázdniny

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice v čase od 01.07.2021 – 30.07.2021 bude na našej MŠ prerušená prevádzka. Náhradná MŠ – Polianska 4, Košice. /o prípadnej zmene, rozhodnutia z RÚVZ budete včas informovaní/. V MŠ Park…

Oznam

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice ponúka WEBINÁR 28.04.2021 od 15:30 hod. – téma: Školská pripravenosť vs. pripravenosť školy. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra: https://centrumke.sk/online-ponuka/

Oznam

Oznam od 12.4.2021 Každý, kto vstupuje do priestorov MŠ, vie sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, alebo výnimkou z testovania (14 dní po podaní druhej očkovacej látky, prekonanie ochorenia pred nie viac ako troma mesiacmi a iné). Test je…

Oznam

Na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v našej MŠ pre všetky deti. Ďalšie dôležité informácie potrebné pred nástupom zverejníme postupne.