Dôležitý oznam!

Po konzultácii s RÚVZ sme dospeli k záveru, že vzhľadom k vysokému výskytu koronavírusu v MŠ a s tým súvisiacich prevádzkových problémov, bude MŠ v termíne od 1.3.2021 do 5.3.2021 zatvorená. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je 8.3.2021.

Karanténa

Vzhľadom k novovzniknutej situácii (pozitívna učiteľka a stále viac prípadov u detí) Vás žiadame, aby ste si všímali akékoľvek príznaky a boli veľmi obozretní. Počas jarných prázdnin 22.2.2021 až 26.2.2021 MŠ zatvorená. Deti z 1. a 2. triedy, ktoré navštevovali…

Oznámenie

!!! Na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 08.02.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania.V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti a žiakov rodičov…

Oznámenie

Od dátumu 8.2.2021 (do odvolania) bude potrebné pre každého kto vstupuje do priestorov MŠ, preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším…