Oznam – triedny aktív

Oznamujeme rodičom, že sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ nasledovne: I. trieda 22.09.2021/streda/ o 16.00 hod. II.trieda 22.09.2021/streda/ o 16.30 hod. III.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod. IV.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod.