Oznam – 2%

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám prejavovali podporu poukázaním svojich finančných prostriedkov vo forme 2% dane z príjmu. Žiaľ, v tomto roku to nebude možné. Nepodarilo sa nám z dôvodu epidemiologickej situácie vybaviť včas potrebné dokumenty.

Štítky: