Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021. Na základe informácií Finančnej správy SR č. 30/DZPaU/2021/I k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,…

Rodičovské združenie

Dňa 12.08.2021 /štvrtok/ o 14.00 hod. sa uskutoční informatívne rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí.