Konverzácia v AJ jazyku

Oznamujeme rodičom detí z I. triedy, ktorí majú záujem o konverzácie v AJ jazyku môžu svoje deti prihlásiť triede. Skúšobné konverzácie sa začnú realizovať v mesiaci marec.

Chrobáčikovia

Nové číslo časopisu našej školy Chrobáčikovia 9 je už k nahliadnutiu na webovej stránke.