Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční: 04.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 Postup pri prijímaní detí do MŠ Z dôvodu mimoriadnej situácie sa v čase podávania žiadostí potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa (do…

2% dane

Tak ako každý rok, aj teraz v tejto nevyspytateľnej situácii Vás chcemepoprosiť o príspevok v podobe 2% daní z príjmu, ktoré po nástupe využijeme na zveľadenie našej školy a zakúpenie nových učebných pomôcok pre deti. 2% daní z príjmu môžete…

Dôležitý oznam!

Dňa 20.4.2020 /pondelok/ si môžete prísť vyzdvihnúť veci Vašich detí nasledovne:3.trieda v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod.4.trieda v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. Dňa 21.4.2020 /utorok/ si môžete prísť vyzdvihnúť veci Vašich detí nasledovne:1.trieda v čase…

Oznam

V čase PN psychologičky PhDr. Klasovej, ktorá momentálne nemôže poskytovať svoje služby rodičom, v plnom rozsahu zastupuje Mgr. Ivana Vojtechovská. Kontaktovať ju môžete na emailovej adrese: [email protected]

Aktivity pre deti

Milí rodičia, v čase keď sme nútení zostať doma, ponúkame Vám prostredníctvom zriadeného  mailového účtu aktivity určené pre deti, podľa jednotlivých tried. Dúfame, že Vám pomôžu vyplniť ich voľný čas. Každý týždeň Vám budeme poskytovať nové v rámci témy týždňa. [email protected] heslo:…

Zápis detí do MŠ

Postup pri prijímaní detí do MŠ Z dôvodu mimoriadnej situácie sa v čase podávania žiadostí potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa (do 26.6.2020) zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie  o zdravotnom stave s údajom o povinnom…

Príspevky rodičov na činnosť MŠ (školné vo výške 15 alebo 50€) Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách…

Oznam AJ

Vážení rodičia, keďže hodiny anglického jazyka pre Vaše deti boli kvôli zátvoru škôl do odvolania pozastavené, ponúkame Vám možnosť, ako by mohli napredovať ďalej v tom, čo už vedia. Rodičia, ktorí nahlásili svoje deti na angličtinu môžu využiť možnosť online hodín…