Jesenné tvorivé dielne

Je tu jeseň. Ponúka nám prírodné dary – farebné lístie, tekvičky, gaštany… Stačí si len vybrať. Popustiť uzdu fantázii a z nazbieraných prírodnín spolu rodičia a deti vytvoriť krásne dielka. Pozývame všetkých rodičov na jesenné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia dňa 14.10.2019 /pondelok/ od…

Kurz AJ

Prvá hodina AJ začína 02.10.2019 /streda/. Ukončenie obidvoch skupín bude do 15.00 hod. Poplatok za kurz AJ /43€/ za 1.polrok 2019/2020 môžu rodičia uhradiť u hodpodárky školy.

Myšičky

Tanečný krúžok začína 01.10.2019 /utorok/ o 15.40 hod. – 16.25 hod. Úhradu za kurz zaplatíte lektorke tanečnej prípravy. Na prezlečenie doniesť úbor na cvičenie /cvičky, legíny, tepláky, tričko/.

Oznámenie

Vážení rodičia, zajtra 17.10.2019 bude materská škola fungovať bez obmedzení, v plnej prevádzke.

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 10.09.2019 /utorok/ o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie, na ktoré pozývame všetkých rodičov. Triedne rodičovské združenia II. III. a IV. triedy sa uskutočnia po triedach po skončení plenárneho rodičovského združenia.