Oznam – Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 22.06.2023 /štvrtok/ o 15.15 hod. sa uskutoční rozlúčka s predškolákmi (IV.trieda). Po skončení rozlúčky Vás pozývame o 16.00 hod. (I. II. III. trieda) na program s Detičkovom na školskom dvore.

Oznam – Dotazník

Vážení rodičia, Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, 56 materských škôl a 5 základných umeleckých škôl. Záleží nám na ich kvalite a ďalšom rozvoji. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti so školou, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Výsledky tohto prieskumu…

Oznam – Rozhodnutia

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť osobne v dňoch: 13.6.2023 (utorok) v čase 08:00 – 12:00 , 14.6.2023 (streda) v čase  12:00 – 17:30, 15.6.2023 (štvrtok) v čase 12:00 – 15:00. Na prevzatie rozhodnutia je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.