DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým…

Dôležitý oznam !!!

Riaditeľstvo MŠ Park mládeže oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa zatvárajú školy a školské zariadenia predbežne na dobu 14 dní od 16.3.2020/pondelok/ do 27.3.2020/piatok/ MŠ bude otvorená dňa 30.3.2020 O všetkých zmenách a nových udalostiach budete informovaní formou…

Dôležitý oznam!!!

Vážení rodičia ! Riaditeľstvo MŠ Park mládeže oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa zatvárajú školy a školské zariadenia predbežne na dobu 14 dní od 13.3.2020 /piatok/. Presný termín do kedy a o všetkých ďalších nových udalostiach budete informovaní…

Dôležitý oznam!

MŠ Park mládeže v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, na základe pokynov RÚVZ a opatrení Mesta Košice, ruší všetky hromadné akcie a podujatia do odvolania. Všetky ďalšie opatrenia a zmeny budú včas oznámené aj prostredníctvom našej webovej stránky.

Gymnatický výcvik

Gymnastický výcvik začína 09.03.2020 /pondelok/. Bude prebiehať vždy v pondelok, stredu, piatok. Posledná hodina 30.03.2020. Potrebný je cvičebný úbor, bez obuvi – dať do ruksaku. Pitný režim bude zabezpečený.