Oznam – prevádzka školy

Pozor zmena!!! V nadväznosti na uvoľnenie epidemiologických opatrení sa od 4.4.2022 mení čas prevádzky materskej školy do pôvodného režimu so „zbernými triedami“ ráno a popoludní.Prevádzka školy dňom 4.4.2022 bude v režime od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Zápis detí do MŠ

Termín a podmienky zápisu detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje spôsob a možnosti podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023. Termín podávania žiadostí:    3.5.2021 v čase od 10.00 hod….

Webinár

Online ZOOM WEBINÁR Vojnový konflikt tak ďaleko a predsa len blízko Cieľová skupina: Pedagógovia a rodičia MŠ, ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti centra 03. marca 2022 o 16:00 hod. Bližšie informácie a registráciu nájdete na webovej stránke centra: www.centrumke.sk Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva…