WEBINÁR: ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO

Srdečne pozývam rodičov detí z materskej školy na spoločný  WEBINÁR: ZELENINKOVÉ  ŠIALENSTVO 24.2.2022 o 17.30 – 18.30hod. Téma: Zúbky a jedlo. Pre rodičov: https://us02web.zoom.us/j/81268099221 Meeting ID: 812 6809 9221 Passcode: edukuj1 Ďakujem, s úctou, Jarka Kreškóciová Autorka projektu Zeleninkové šialenstvo  Malý šéfkuchár…

Webinár

Online ZOOM WEBINÁR Sťažená cesta ku gramotnosti a rodičia, ktorí čítajú deťom len sporadicky Cieľová skupina: Rodičia detí v MŠ v územnej pôsobnosti centra 16. marca 2022 o 16:00 hod. Bližšie informácie a registráciu nájdete na webovej stránke centra: https://centrumke.sk/online-ponuka/ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva…

WEBINÁR

Online ZOOM WEBINÁR Regulácia emócií u detí predškolského veku Prečo na regulácii emócií záleží a ako ju rozvíjať? Cieľová skupina: pedagógovia MŠ a rodičia detí v MŠ 16. februára 2022 o 16:00 hod. Bližšie informácie a registráciu nájdete na: www.centrumke.sk…