Kontakt

Adresa

MŠ Park mládeže 4
040 01, Košice

Kontakty

RiaditeľkaMŠ: PaedDr. Ingrid Stochlová

mobil:   0907900131                                

 

Hospodárka školy:   Anna Čopová

pevná linka:    055/6330355

 

Vedúca ŠJ:   Anna Pavlíková

mobil:   0907900160

Školská jedáleň:   055/6330085

msparkml4ke@gmail.com

Meno (povinné)

Email (povinné)

Predmet

Text