Rodičovské združenie

Dňa 12.08.2021 /štvrtok/ o 14.00 hod. sa uskutoční informatívne rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí.

Letné prázdniny

RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021. Znamená to, že náhradné MŠ budú k dispozícii počas zátvoru domovskej školy nasledovne. Náhradné materské školy v čase…

Diskotéka

Diskotéka s ujom Ľubom 11.06.2021/piatok/ od 15.30 hod. do 16.30 hod. Žiadame rodičov, aby počas akcie nevstupovali na školský dvor. Kto potrebuje môže si svoje dieťa vyzdvihnúť.

Oznam – Rozhodnutia

Dňom 07.06.2021 začíname posielať doporučene rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ. Najneskôr do 15.06.2021 by ste mali obdržať odpoveď na Vašu žiadosť.

Letné prázdniny

Z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení v školách a školských zariadeniach sa oddelenie školstva MMK obrátilo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ohľadom zabezpečenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v čase letných prázdnin. Na základe odporúčania RÚVZ budú materské…

Letné prázdniny

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice v čase od 01.07.2021 – 30.07.2021 bude na našej MŠ prerušená prevádzka. Náhradná MŠ – Polianska 4, Košice. /o prípadnej zmene, rozhodnutia z RÚVZ budete včas informovaní/. V MŠ Park…

Oznam

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice ponúka WEBINÁR 28.04.2021 od 15:30 hod. – téma: Školská pripravenosť vs. pripravenosť školy. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra: https://centrumke.sk/online-ponuka/

Oznam

Oznam od 12.4.2021 Každý, kto vstupuje do priestorov MŠ, vie sa preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, alebo výnimkou z testovania (14 dní po podaní druhej očkovacej látky, prekonanie ochorenia pred nie viac ako troma mesiacmi a iné). Test je…

Oznam

Na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v našej MŠ pre všetky deti. Ďalšie dôležité informácie potrebné pred nástupom zverejníme postupne.