Karneval

Karneval v našej škole sa uskutoční 11.2.2020 /utorok/ v dopoludňajších hodinách. Prosíme rodičov, aby deti obliekli do masiek pri príchode do školy ráno a tak ich odniesli do triedy. Fotografovanie podľa záujmu rodičov.

Vianočné besiedky

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na posedenie pri vianočnom  stromčeku spojené s vystúpením  detí a malým pohostením. 1.trieda 19.12.2019 /štvrtok/o 15.30 hod. 2.trieda 18.12.2019 /streda/ o 15.30 hod. 3.trieda 16.12.2019 /pondelok/ o 16.00 hod. 4.trieda 19.12.2019 /štvrtok/o 16.00 hod.

Od Kataríny po advent

Mestská časť Košice – Sever organizuje v dňoch 24.11.2019 – 01.12.2019 predvianočnú akciu “Od Kataríny po Advent”, kde sa občania môžu tešiť na program v spolupráci so ZŠ, MŠ, organizáciami v pôsobnosti Mestskej časti Košice – Sever, obyvateľmi a poslancami našej mestskej časti….

Deň svetielok

Aj toho roku sa trochu netradične spoločne zabavíme dňa 02.12.2019 /pondelok/ o 16.00 hod. do 16.30 hod. pri hľadaní “pokladu” po zotmení v areáli MŠ. Po hľadaní pokladu príde medzi deti Mikuláš. Ako to bude prebiehať: Svoje dieťa si vyzdvihnete v triede a…

02.12.2019 Usmievanka

Dňa 02.12.2019 /pondelok/  zavíta medzi deti Usmievanka s plným košíkom zábavy, v ktorom nebudú chýbať pesničky pre deti /vstupné hradí MŠ/.

Gymnastiký výcvik

Gymnastický výcvik začína 25.10.2019 /piatok/. Bude prebiehať vždy v piatok v týchto dňoch: 25.10.2019, 08.11.2019, 15.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019, 06.2019, 13.12.2019. Potrebný je cvičebný úbor, bez obuvi – dať do ruksaku. Pitný režim bude zabezpečený.  

Jesenné tvorivé dielne

Je tu jeseň. Ponúka nám prírodné dary – farebné lístie, tekvičky, gaštany… Stačí si len vybrať. Popustiť uzdu fantázii a z nazbieraných prírodnín spolu rodičia a deti vytvoriť krásne dielka. Pozývame všetkých rodičov na jesenné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia dňa 14.10.2019 /pondelok/ od…

Kurz AJ

Prvá hodina AJ začína 02.10.2019 /streda/. Ukončenie obidvoch skupín bude do 15.00 hod. Poplatok za kurz AJ /43€/ za 1.polrok 2019/2020 môžu rodičia uhradiť u hodpodárky školy.

Myšičky

Tanečný krúžok začína 01.10.2019 /utorok/ o 15.40 hod. – 16.25 hod. Úhradu za kurz zaplatíte lektorke tanečnej prípravy. Na prezlečenie doniesť úbor na cvičenie /cvičky, legíny, tepláky, tričko/.