Pozor zmena!!!

Pri nástupe detí do materskej školy po celoplošnom testovaní vyžaduje Materská škola od zákonného zástupcu preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č.16/2020 ÚVZ SR. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní…

Podľa rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa vzťahuje na všetky druhy škôl, okrem materských škôl. Znamená to, že materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb…

Jesenné prázdniny

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 budú jesenné prázdniny v termínoch /MŠ nebude v prevádzke/: 30.10.2020/piatok/ a 2.11.2020/pondelok/ 6.11.2020/piatok/ a 9.11.2020/pondelok/.

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia nového usmernenia k postupu škôl pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, posúvame termín realizácie krúžkovej činnosti. O novom termíne budete včas informovaní.

Tanečný krúžok “Myšičky”

Tanečný krúžok “Myšičky” začína 6.10.2020 /utorok/. Deti budú rozdelené do troch skupín. Utorok: I.skupina /II.trieda/ 15.30 hod. – 16.00 hod. II.skupina /III.trieda/ 16.00 hod. – 16.30 hod. Piatok: III.skupina /IV.trieda/ 15.30 hod. – 16.00 hod. Cena kurzu za I.polrok 52…

Kurz AJ

Kurz Anglického jazyka sa začína 5.10.2020 /pondelok/ bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu od 14.00 hod. do 15.00 hod. postupne v troch skupinách /po triedach II. III. IV./ po 20 minút. Cena kurzu za I.polrok 43€ /uhradiť u…

Začiatok nového školského roka

Prevádzka v novom školskom roku 2020/2021 sa začína 02.09.2020. MŠ bude otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod. Pred nástupom je potrebné vyplniť: Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021 /príloha č.3/ Vyhlásenie zákonného zástupcu /príloha č.4/ platný…

Rodičovské združenie

Dňa 29.07.2020 /streda/ o 15.30 hod. sa uskutoční informatívne rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí.

Rozlúčka – fotografie

Prosíme rodičov IV.triedy, aby nám poslali fotografie z rozlúčky predškolákov na : chrobacikoviapm4@gmail.com heslo: chrobacikovia4

Rozlúčka predškolákov

Dňa 30.06.2020 /utorok/ o 15.30 hod. sa predškoláci našej materskej školy, /ktorí odchádzajú do ZŚ/ rozlúčia spolu s pani učiteľkami a ich rodičmi so školou.