WEBINÁR: ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO

Srdečne pozývam rodičov detí z materskej školy na spoločný  WEBINÁR: ZELENINKOVÉ  ŠIALENSTVO 27.1.2022 o 17.30 – 18.30hod. Téma: Dospelý je vzor, alebo výchova k jedlu. Sladkosti a rodinný príslušníci. Pitný režim dieťaťa, sladené vody a čaje. Pre rodičov: https://us02web.zoom.us/j/81268099221 Meeting ID: 812…

Oznam

Materská škola je počas vianočných prázdnin od 27.12. 2021 do 07.01.2022 zatvorená.

Oznam

Vážení rodičia! Po dôslednom zvážení aktuálnej epidemiologicky nepriaznivej situácie v MŠ a konzultácii s RÚVZ sa dňom 11.12.2021  zatvára MŠ. Dôvodom je karanténa v I. a II. triede do 19.12.2021 a vysoká neprítomnosť detí v II. a IV. triede (zátvor do 17.12.2021). Dňa 20.12.2021 bude MŠ…

Oznam – triedny aktív

Oznamujeme rodičom, že sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ nasledovne: I. trieda 22.09.2021/streda/ o 16.00 hod. II.trieda 22.09.2021/streda/ o 16.30 hod. III.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod. IV.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod.

Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021. Na základe informácií Finančnej správy SR č. 30/DZPaU/2021/I k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,…

Rodičovské združenie

Dňa 12.08.2021 /štvrtok/ o 14.00 hod. sa uskutoční informatívne rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí.

Letné prázdniny

RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021. Znamená to, že náhradné MŠ budú k dispozícii počas zátvoru domovskej školy nasledovne. Náhradné materské školy v čase…

Diskotéka

Diskotéka s ujom Ľubom 11.06.2021/piatok/ od 15.30 hod. do 16.30 hod. Žiadame rodičov, aby počas akcie nevstupovali na školský dvor. Kto potrebuje môže si svoje dieťa vyzdvihnúť.

Oznam – Rozhodnutia

Dňom 07.06.2021 začíname posielať doporučene rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ. Najneskôr do 15.06.2021 by ste mali obdržať odpoveď na Vašu žiadosť.