Oznam – triedny aktív

Oznamujeme rodičom, že sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ nasledovne: I. trieda 22.09.2021/streda/ o 16.00 hod. II.trieda 22.09.2021/streda/ o 16.30 hod. III.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod. IV.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod.

Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021. Na základe informácií Finančnej správy SR č. 30/DZPaU/2021/I k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,…

Rodičovské združenie

Dňa 12.08.2021 /štvrtok/ o 14.00 hod. sa uskutoční informatívne rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí.

Letné prázdniny

RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021. Znamená to, že náhradné MŠ budú k dispozícii počas zátvoru domovskej školy nasledovne. Náhradné materské školy v čase…

Diskotéka

Diskotéka s ujom Ľubom 11.06.2021/piatok/ od 15.30 hod. do 16.30 hod. Žiadame rodičov, aby počas akcie nevstupovali na školský dvor. Kto potrebuje môže si svoje dieťa vyzdvihnúť.

Oznam – Rozhodnutia

Dňom 07.06.2021 začíname posielať doporučene rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ. Najneskôr do 15.06.2021 by ste mali obdržať odpoveď na Vašu žiadosť.

Letné prázdniny

Z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení v školách a školských zariadeniach sa oddelenie školstva MMK obrátilo na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ohľadom zabezpečenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v čase letných prázdnin. Na základe odporúčania RÚVZ budú materské…

Letné prázdniny

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice v čase od 01.07.2021 – 30.07.2021 bude na našej MŠ prerušená prevádzka. Náhradná MŠ – Polianska 4, Košice. /o prípadnej zmene, rozhodnutia z RÚVZ budete včas informovaní/. V MŠ Park…