Dôležitý oznam!

Po konzultácii s RÚVZ sme dospeli k záveru, že vzhľadom k vysokému výskytu koronavírusu v MŠ a s tým súvisiacich prevádzkových problémov, bude MŠ v termíne od 1.3.2021 do 5.3.2021 zatvorená. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je 8.3.2021.

Oznam – karanténa

Vzhľadom k novovzniknutej situácii (pozitívna učiteľka a stále viac prípadov u detí) Vás žiadame, aby ste si všímali akékoľvek príznaky a boli veľmi obozretní. Počas jarných prázdnin 22.2.2021 až 26.2.2021 MŠ zatvorená. Deti z 1. a 2. triedy, ktoré navštevovali…

Oznámenie

!!! Na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 08.02.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania.V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, ŠJ pre deti a žiakov rodičov…

Oznámenie

Od dátumu 8.2.2021 (do odvolania) bude potrebné pre každého kto vstupuje do priestorov MŠ, preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším…

Oznámenie

V súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 1.02. – 5.02.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Oznámenie

Vstup do budovy MŠ V zmysle §1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14 podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára…

Oznámenie

V súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 25.1. – 29.1.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Oznámenie

V súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 18.1. – 22.1.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Oznámenie

MŠ bude otvorená dňa 11.1. – 15. 1.2021 pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Záujem o MŠ v danom termíne hláste na mobil riaditeľky školy : 0907900131. Každá ďalšia…

Oznámenie

Materská škola bude počas vianočných prázdnin mimo prevádzky. Prevádzka bude prerušená nasledovne: Posledný deň prevádzky MŠ: 18.12.2020 /piatok/. Termín prázdnin: 21.12. 2020/pondelok/ až 8.1.2021 /piatok/. Prvý deň nástupu do MŠ: 11.1.2021 /pondelok/.