Dôležitý oznam

Dňom 01.04.2021 sa mení výška školného z pôvodných 15/50€ na jednotnú sumu pre každé dieťa 20€/mesačne.

Školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré z dôvodu epidemiologickej situácie nenavštevuje MŠ, ani za dieťa, ktoré ku dňu 31.08. dovŕšilo 5 rokov.

Rodičovský príspevok vo výške 10€ sa neuhrádza za dieťa, ktoré z dôvodu aktuálnej aktuálnej epidemiologickej situácie nenavštevuje MŠ.

Štítky: