Prerušenie prevádzky

Po zhodnotení aktuálnej situácie a po konzultácii s RÚVZ ostáva naša škola od 8.3.2021 v režime prerušenia prevádzky do odvolania.  Dôvodom je  vysoký výskyt chorobnosti detí (aj rodinných príslušníkov) a pracovníkov školy na COVID-19. Obnovenie prevádzky školy závisí od aktuálneho stavu a poklesu chorobnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Všetky potrebné informácie poskytneme na našej webovej stránke.

Štítky: