Rozlúčka predškolákov

Dňa 11.06.2018 /pondelok/ o 15.15 hod. sa predškoláci našej materskej školy rozlúčia spolu s pani učiteľkami a  ich rodičmi so školou/ v triede motýlikov/. Od 16.00 hod. do 17.00 hod.  sa začne na školskom dvore spoločná diskotéka s rodičmi detí I.II.III. a IV. triedy.

Rozhodnutie

Vážení rodičia, rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ si môžete osobne vyzdvihnúť od 04.06. – 07.06.2018 v čase: pondelok: 8.00 – 15.00 hod. utorok: 8.00 – 15.00 hod. štvrtok: 8.00 – 17.00 hod.