Plán akcií

                                   Plán akcií v II.polroku 09.03.-30.03.2020 Gymnastický výcvik /pondelok ,streda, piatok/ podľa záujmu detí 10.03.2020 Návšteva ZŠ Tomašikova predškoláci 12.03.2020 Jarné fotenie podľa záujmu detí 02.04.2020 Návšteva Kositu predškoláci 08.04.2020 Tvorivé dielne „Jarné variácie“ všetky triedy 15.04.2020 Hudobná rozprávka „O…

Oznámenie

Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia odboru Hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach bude Materská škola uzavretá od 18.02.2020 do 21.02.2020.  Nástup detí do materskej školy je možný od pondelka 24.02.2020.

Rodičovské združenie

Dňa 24.02.2020 /pondelok/ o 15.30 hod. v 4. triede sa uskutoční stretnutie rodičov predškolákov, na ktorom bude prítomná aj psychologička.