Oznam!

Oznam! Dňa 1.6.2020 sa otvára MŠ v núdzovom režime iba pre deti zamestnaných rodičov (MD,RD – nie!). Všetci, ktorých deti môžu navštevovať MŠ, budú telefonicky informovaní. Prevádzka školy bude počas krízovej situácie od 7:00hod. do 16:00hod. Deti navštevujúce materskú školu rozdelí…

Otvorenie MŠ – dôležitý oznam

Žiadame rodičov, zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 1.6. 2020, nech to oznámia riaditeľke školy na tel. číslo 907 900 131 do 20.5.2020 do 18.00 hod. Prednostne budú umiestnené deti: –  lekárov – zdravotného personálu – deti zamestnancov…

Aktivity pre deti

Milí rodičia, v čase keď sme nútení zostať doma, ponúkame Vám prostredníctvom zriadeného  mailového účtu aktivity určené pre deti, podľa jednotlivých tried. Dúfame, že Vám pomôžu vyplniť ich voľný čas. Každý týždeň Vám budeme poskytovať nové v rámci témy týždňa. [email protected] heslo:…