Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční: 2.5.2017 od 07:00 do 17:00 hod. 3.5.2017 od 08:00 do 14:00 hod. 4.5.2017 od 07:00 do 13:00 hod. Postup podávania prihlášky: Rodič alebo právny zástupca dieťaťa doručí prihlášku potvrdenú lekárom do…

Výchovný koncert

Dňa 19.04.2017 /streda/sa v dopoludňajších hodinách uskutoční výchovný koncert. Výchovný koncert v podaní folklórneho súboru Borievka je určený pre všetky deti našej materskej školy. Vstupné 1.50 € /úhrada MŠ/.

Hodiny AJ v mesiaci apríl

Hodiny Aj v mesiaci apríl sa uskutočnia: 10.04.2017 /pondelok/ 11.04.2017 /utorok/ 12.04.2017 /streda/ ……………………………… 19.04.2017  /streda/ 20.04.2017 /štvrtok/ ……………………………… 24.04.2017 /pondelok/ 26.04.2017 /streda/ 27.04.2017 /štvrtok/

Predplavecký kurz

Predplavecký kurz prihlásených detí sa uskutoční v termíne: od  24. apríl  2017  do  9. mája  2017. OBSAH:- základné plavecké návyky, dychové cvičenia, plaveckú predprípravu spôsobu prsia. Oboznámenie sa so spôsobmi kraul, znak, motýlik a skokom do vody.   ROZSAH:                  10…