Tanečný krúžok “Myšičky”

Tanečný krúžok “Myšičky” začína 6.10.2020 /utorok/. Deti budú rozdelené do troch skupín. Utorok: I.skupina /II.trieda/ 15.30 hod. – 16.00 hod. II.skupina /III.trieda/ 16.00 hod. – 16.30 hod. Piatok: III.skupina /IV.trieda/ 15.30 hod. – 16.00 hod. Cena kurzu za I.polrok 52…

Kurz AJ

Kurz Anglického jazyka sa začína 5.10.2020 /pondelok/ bude prebiehať vždy v pondelok a v stredu od 14.00 hod. do 15.00 hod. postupne v troch skupinách /po triedach II. III. IV./ po 20 minút. Cena kurzu za I.polrok 43€ /uhradiť u…