Oznam – Triedny aktív

Oznamujeme rodičom, že dňa 12.09. 2023 /utorok/ sa uskutoční triedny aktív ZRPŠ:  II.trieda  16.00 hod., III.trieda 16.30 hod., IV.trieda 16.30 hod.

Oznam – Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 22.06.2023 /štvrtok/ o 15.15 hod. sa uskutoční rozlúčka s predškolákmi (IV.trieda). Po skončení rozlúčky Vás pozývame o 16.00 hod. (I. II. III. trieda) na program s Detičkovom na školskom dvore.

Oznam

Vážení rodičia, Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, 56 materských škôl a 5 základných umeleckých škôl. Záleží nám na ich kvalite a ďalšom rozvoji. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti so školou, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Výsledky tohto prieskumu…

Oznam – Rozhodnutia

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť osobne v dňoch: 13.6.2023 (utorok) v čase 08:00 – 12:00 , 14.6.2023 (streda) v čase  12:00 – 17:30, 15.6.2023 (štvrtok) v čase 12:00 – 15:00. Na prevzatie rozhodnutia je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.

Oznam – dobrovoľná zbierka

Vážení rodičia! Dňom 31.5.2023 ukončíme dobrovoľnú zbierku na germicídny žiarič. Doposiaľ sa podarilo vyzbierať 260€ (mnohí z vás nesúhlasili so zakúpením žiariča). Táto suma nie je dostačujúca na plánované riešenie. Po ukončení zbierky oslovíme všetkých  prispievateľov a dohodneme sa na spôsobe využitia…

Oznam – Letné prázdniny

OZNÁMENIE  K PREVÁDZKE MŠ POČAS  LETNÝCH  PRÁZDNIN Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice v čase letných prázdnin bude na naša MŠ v prevádzke august: od 31.07.2023 – 31.08.2023 náhradná MŠ – Polianska 4, Košice, bude v prevádzke júl:…

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje že zápis do MŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 2.5.2023 od 8:00 do 13:30 hod. 3.5.2023 od 8:00 do 13:30 hod. 4.5.2023 od 8:00 do 16:30 hod. Postup podávania prihlášky: Rodič alebo…