Konverzácia v AJ jazyku

Oznamujeme rodičom detí z I. triedy, ktorí majú záujem o konverzácie v AJ jazyku môžu svoje deti prihlásiť triede. Skúšobné konverzácie sa začnú realizovať v mesiaci marec.

Chrobáčikovia

Nové číslo časopisu našej školy Chrobáčikovia 9 je už k nahliadnutiu na webovej stránke.

Karneval v MŠ

Karneval sa bude konať 14.02.2024 /streda/ v dopoludňajších hodinách. Prosíme rodičov, aby deti obliekli do masiek pri príchode do školy ráno a tak ich odniesli do triedy.

Ukážková hodina AJ

Ukážková hodina z AJ sa uskutoční dňa 16.01.2024 /utorok/ 16.00 hod. – 16.30 hod. 4. trieda, 17.01.2024 /streda/ 15.00 hod. – 15.30 hod. 3. trieda, 18.01.2024 /štvrtok/ 15.00 hod. – 15.30 hod. 2.trieda.

Školné – zmena

Vážení rodičia, dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Zmenu a pôvodné VZN nájdete na:  VZN: 237. O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov…

Vianočná besiedka

Milí rodičia, pozývame Vás na Vianočnú besiedku dňa 20.12.2023 /streda/ o 16.00 hod. Gymnázium Park mládeže 5, /zadný vchod od Vodárenskej ulice/. Tešíme sa na Vás.

Mikuláš

Dňa 05.12.2023 o 9.00 hod. zavíta do našej materskej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

Brigáda

Oznamujeme rodičom, že v dňoch 27.11. – 30.11.2023 sa uskutoční BRIGÁDA NA ŠKOLSKOM DVORE / pohrabanie lístia na školskom dvore , vypratanie pivnice, / V čase od 12.00 hod. do 17.30 hod. Štvrtok aj o 8.00 hod. – bude pristavený…

Nemocnica u medvedíka

Dňa 24.11.2023 /piatok/ o 12.30 hod. IV. trieda v spolupráci so študentmi medicíny a ich projektu Nemocnica u medvedíka sa deti hravou formou oboznámia s prácou lekára na rôznych oddeleniach v nemocnici. Cieľom projektu je priblížiť sa detským pacientom, zbaviť…