Rodičovské združenie

Dňa 21.02.2023 /utorok/ o 16.00 hod. v 4. triede sa uskutoční stretnutie rodičov všetkých predškolákov, na ktorom bude prítomná aj psychologička.

Divadlo – BABADLO

Dňa 03.03.2023 /piatok/ o 9.00 hod. k nám zavíta bábkové divadlo BABADLO s rozprávkou “Kráľovstvo varešiek”. Termín divadelného predstavenia z 03.02.2023 sa presúva na 03.03.2023 /piatok/.

Nové poplatky v MŠ

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 42 na svojom III. zasadnutí dňa 15. decembra 2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990…

Prerušenie prevádzky materskej školy

Oznamujeme Vám týmto, že po konzultácii s pracovníkmi  RÚVZ v Košiciach na základe zistenia prudkého zvýšenia  chorobnosti detí sme pristúpili k prerušeniu prevádzky školy a to od : 13.12.2022 do 16.12.2022. Nástup detí do MŠ  bude 19.12.2022. PaedDr. Ingrid Stochlová riaditeľka MŠ                                                                                          

Mikuláš – Zmena!

Trochu netradične, ale spoločne sa zabavíme dňa 05.12.2022 /pondelok/ od 16.00 hod. do 16.45 hod. pri hľadaní “vianočnej reťaze” po zotmení v areáli MŠ. Po spoločnom ozdobení stromčeka o 16.45 hod. príde medzi deti Mikuláš. Ako to bude prebiehať: Svoje dieťa si vyzdvihnete…

Brigáda

Brigáda na školskom dvore! Milí rodičia, dňom 21.11.2022 /pondelok/ do 25.11.2022 /piatok/ začíname s úpravou školského areálu /hrabanie lístia, zber konárov, oprava pletiva…/. Týmto Vás chceme požiadať o pomoc pri jednotlivých prácach. Každý sa môže zapojiť počas celého týždňa od 8:00 hod….

Vážení rodičia! Naša škola sa zapojila do projektu CLT – SK  na otestovanie slovnej zásoby u 3 až 6 ročných detí. Projekt sa realizuje na Univerzite Komenského v Bratislave a Prešovskej univerzite v Prešove a u nás prostredníctvom administrátora (doktorand Mgr. Michaela Pastieriková) – zber údajov….

Ochutnávka

Pozývame všetkých rodičov na Ochutnávku potravín zdravej výživy pri príležitosti Svetového dňa výživy, ktorá sa uskutoční 27.10.2022 /štvrtok/ v popoludňajších hodinách v priestoroch vstupnej chodby.

Nemocnica u medvedíka

Dňa 14.10.2022 /piatok/ o 9.00 hod. IV. trieda a 28.10.2022 /piatok/ III. trieda v spolupráci so študentmi medicíny a ich projektu Nemocnica u medvedíka sa deti hravou formou oboznámia s prácou lekára na rôznych oddeleniach v nemocnici. Cieľom projektu je…