Rodičovské združenie

Dňa 21.02.2023 /utorok/ o 16.00 hod. v 4. triede sa uskutoční stretnutie rodičov všetkých predškolákov, na ktorom bude prítomná aj psychologička.

Divadlo – BABADLO

Dňa 03.03.2023 /piatok/ o 9.00 hod. k nám zavíta bábkové divadlo BABADLO s rozprávkou “Kráľovstvo varešiek”. Termín divadelného predstavenia z 03.02.2023 sa presúva na 03.03.2023 /piatok/.

Nové poplatky v MŠ

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 42 na svojom III. zasadnutí dňa 15. decembra 2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990…