Dôležitý oznam!

Po konzultácii s RÚVZ sme dospeli k záveru, že vzhľadom k vysokému výskytu koronavírusu v MŠ a s tým súvisiacich prevádzkových problémov, bude MŠ v termíne od 1.3.2021 do 5.3.2021 zatvorená. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je 8.3.2021.

Štítky: