Myšičky

Tanečný krúžok začína 01.10.2019 /utorok/ o 15.40 hod.16.25 hod.

Úhradu za kurz zaplatíte lektorke tanečnej prípravy.

Na prezlečenie doniesť úbor na cvičenie /cvičky, legíny, tepláky, tričko/.

Štítky: