Kurz AJ

Prvá hodina AJ začína 02.10.2019 /streda/. Ukončenie obidvoch skupín bude do 15.00 hod.

Poplatok za kurz AJ /43€/ za 1.polrok 2019/2020 môžu rodičia uhradiť u hodpodárky školy.

Štítky: