Tanečný krúžok “Myšičky”

Tanečný krúžok “Myšičky” začína 6.10.2020 /utorok/. Deti budú rozdelené do troch skupín.

Utorok:

I.skupina /II.trieda/ 15.30 hod. – 16.00 hod.

II.skupina /III.trieda/ 16.00 hod. – 16.30 hod.

Piatok:

III.skupina /IV.trieda/ 15.30 hod. – 16.00 hod.

Cena kurzu za I.polrok 52 € uhradiť u lektorky.

Štítky: