Oznam – triedny aktív

Oznamujeme rodičom, že sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ nasledovne:

I. trieda 22.09.2021/streda/ o 16.00 hod.

II.trieda 22.09.2021/streda/ o 16.30 hod.

III.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod.

IV.trieda 23.09.2021/štvrtok/ o 16.30 hod.

Štítky: