Oznam – Rozhodnutia

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť osobne v dňoch:

13.6.2023 (utorok) v čase 08:00 – 12:00 ,

14.6.2023 (streda) v čase  12:00 – 17:30,

15.6.2023 (štvrtok) v čase 12:00 – 15:00.

Na prevzatie rozhodnutia je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.

Štítky: