Letné prázdniny

RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021.

Znamená to, že náhradné MŠ budú k dispozícii počas zátvoru domovskej školy nasledovne.

Náhradné materské školy v čase prázdnin budú k dispozícii prioritne pre deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa. Na základe odporúčania RÚVZ je potrebné obmedziť presuny detí v rámci materských škôl a prihlasovanie detí do náhradných materských škôl sa má považovať ako nevyhnutnosť (nie ako samozrejmosť), keďže pandemická situácia nepominula len sa zlepšila.

Záujem o náhradnú MŠ hlásiť u riaditeľky školy do 18.06.2021.

Štítky: