Oznam – žiarič

Vážení rodičia! Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli na germicídny žiarič a zároveň dávame do pozornosti, že dobrovoľná zbierka pokračuje. Germicídny žiarič, ktorý chceme zakúpiť, nie je veru lacná záležitosť. Veríme však, že nám pomôže zničiť aspoň časť vírusov, baktérií, plesní, ktoré…

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Park mládeže 4, Košice, oznamuje že zápis do MŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční 2.5.2023 od 8:00 do 13:30 hod. 3.5.2023 od 8:00 do 13:30 hod. 4.5.2023 od 8:00 do 16:30 hod. Postup podávania prihlášky: Rodič alebo…

Jarné prázdniny – zmena

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa školy Mesta Košice v čase jarných prazdnin od 06.03. do 10.03.2023 nebude naša MŠ prevádzke. Náhradná MŠ Obrancov mieru 16, Košice. Žiadame rodičov aby dieťa, ktoré bude počas prázdnin navštevovať MŠ, prihlásili…

Rodičovské združenie

Dňa 21.02.2023 /utorok/ o 16.00 hod. v 4. triede sa uskutoční stretnutie rodičov všetkých predškolákov, na ktorom bude prítomná aj psychologička.

Divadlo – BABADLO

Dňa 03.03.2023 /piatok/ o 9.00 hod. k nám zavíta bábkové divadlo BABADLO s rozprávkou “Kráľovstvo varešiek”. Termín divadelného predstavenia z 03.02.2023 sa presúva na 03.03.2023 /piatok/.

Nové poplatky v MŠ

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 42 na svojom III. zasadnutí dňa 15. decembra 2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990…

Prerušenie prevádzky materskej školy

Oznamujeme Vám týmto, že po konzultácii s pracovníkmi  RÚVZ v Košiciach na základe zistenia prudkého zvýšenia  chorobnosti detí sme pristúpili k prerušeniu prevádzky školy a to od : 13.12.2022 do 16.12.2022. Nástup detí do MŠ  bude 19.12.2022. PaedDr. Ingrid Stochlová riaditeľka MŠ                                                                                          

Mikuláš – Zmena!

Trochu netradične, ale spoločne sa zabavíme dňa 05.12.2022 /pondelok/ od 16.00 hod. do 16.45 hod. pri hľadaní “vianočnej reťaze” po zotmení v areáli MŠ. Po spoločnom ozdobení stromčeka o 16.45 hod. príde medzi deti Mikuláš. Ako to bude prebiehať: Svoje dieťa si vyzdvihnete…