Pozor zmena!!!

Pri nástupe detí do materskej školy po celoplošnom testovaní vyžaduje Materská škola od zákonného zástupcu preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č.16/2020 ÚVZ SR.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v nadväznosti na vyhlášky ÚVZ SR č.15 a č.16 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č.693/2020, zverejnené na MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle, je priložené v prílohe.

Základné princípy vstupu do materskej školy:

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii 10 dní (vyhláška č. 15 ÚVZ SR ),
  • Ak má rodič negatívny test, preukáže sa pri vstupe do MŠ certifikátom – môže byť vpustený do objektu školy (vyhláška č.16 ÚVZ SR),
  • Netestovaný rodič nemôže vstúpiť do objektu školy, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o výnimke. Rodičom odporúča MŠVVaŠ SR nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní (nástup možný 12.11.2020).
Štítky: