Dôležitý oznam!

Dôležitý oznam!

Na základe rozhodnutia odboru Hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach bude prerušená prevádzka Materskej školyPark mládeže 4, od 31.01.2017 do 03.02.2017.

Prevádzka začne riadne v pondelok 06.02.2017.

Štítky: