Začiatok nového školského roka

Prevádzka v novom školskom roku 2020/2021 sa začína 02.09.2020. MŠ bude otvorená od 6.30 hod. do 16.30 hod. Pred nástupom je potrebné vyplniť:

Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021 /príloha č.3/

https://www.minedu.sk/data/att/17069.docx

Vyhlásenie zákonného zástupcu /príloha č.4/ platný od 29.10.2020

https://www.minedu.sk/data/att/17759.docx

Tieto vyhlásenia budú k dispozícií aj v MŠ.

Prevádzka školy je do odvolania v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Z dôvodu zákazu zmiešavania detí medzi triedami, žiadame rodičov
detí I. triedy, aby vyberali malé deti do 15:30 hod. do odvolania (ak
niekto z akýchkoľvek príčin nemôže, oznámi to riaditeľke školy).

Dôležité hygienicko-epidemiologické opatrenia:

 • Nosiť rúško v areáli školy;
 • Dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy;
 • Dodržiavať odstup;
 • Vodiť dieťa do budovy v sprievode jednej osoby;
 • Nenosiť z domáceho prostredia žiadne hračky a iné predmety;
 • Náhradné rúško dieťaťa uložiť v skrinke;
 • Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa
  prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného
  filtra;
 • Predkladať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom
  prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie
  o bezinfekčnosti /príloha č.4/;
 • Zbytočne sa nezdržiavať v budove;
 • Dodržiavať čas na príchod od 6:30 do 8:00hod.

Ďakujeme PaedDr. Ingrid Stochlová

riaditeľka školy

Štítky: