Prerušenie prevádzky materskej školy

Oznamujeme Vám týmto, že po konzultácii s pracovníkmi  RÚVZ v Košiciach na základe zistenia prudkého zvýšenia  chorobnosti detí sme pristúpili k prerušeniu prevádzky školy a to od : 13.12.2022 do 16.12.2022.

Nástup detí do MŠ  bude 19.12.2022.

PaedDr. Ingrid Stochlová

riaditeľka MŠ

                                                                                         

Štítky: