Oznam – Rozhodnutia

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ si môžete osobne vydvihnúť v dňoch:

09.06.2022 v čase 10:00hod. – 16:00hod.

10.06.2022 v čase 08:00hod. – 13:00hod.

13.06.2022 v čase 10:00hod. – 16:00hod.

14.06.2022 v čase 08:00hod. – 13:00hod.

Pokiaľ je to možné je potrebné, aby prišli obidvaja rodičia /kvôli podpisu/ pri prevzatí rozhodnutia.

Štítky: