Oznam – Letné prázdniny

OZNÁMENIE  K PREVÁDZKE MŠ POČAS  LETNÝCH  PRÁZDNIN

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice v čase letných prázdnin

bude na naša MŠ v prevádzke august:

od 31.07.2023 – 31.08.2023

náhradná MŠ – Polianska 4, Košice, bude v prevádzke júl:

od 03.07.2023 – 28.07.2023

Žiadame rodičov aby dieťa, ktoré bude počas letných prázdnin navštevovať MŠ, prihlásili u učiteľky v triede do 16.06.2023.

Štítky: