Oznam – letné prázdniny

OZNÁMENIE  K PREVÁDZKE MŠ POČAS  LETNÝCH  PRÁZDNIN

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že podľa rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Košice v čase letných prázdnin od 01.07.2022  –  29.07.2022 bude na našej MŠ prázdninová prevádzka.

Žiadame rodičov aby  dieťa, ktoré bude počas prázdnin navštevovať  MŠ, prihlásili u učiteľky v triede do 15.06.2022.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa nebude škola v prevádzke od 01.08.2022  do 26.08.2022, náhradná  bude MŠ Polianská 4, Košice

Z tohto dôvodu žiadame rodičov, ktorí potrebujú umiestniť dieťa v náhradnej MŠ počas prázdnin, aby toto záväzne nahlásili triednej učiteľke do 15.06.2022.

Štítky: