Mobilné planetárium

20.11.2017 /pondelok/ v dopoludňajších hodinách deti prostredníctvom zábavno-vzdelávacieho programu Mobilného planetária spoznajú základné javy astronómie.

Štítky: